Człowiek - najlepsza inwestycja
Drukuj
Opublikowano: 16 maj 2013 Odsłony: 7217
Dostosuj rozmiar czcionki:
Zapraszamy do korzystania z Biblioteki Ekonomii Społecznej. Gromadzimy klasyczne i nowo wychodzące pozycje z zakresu ekonomii społecznej, rozwoju lokalnego i działalności sektora organizacji pozarządowych.

Aby wypożyczyć książki z naszej biblioteki, zapraszamy do OWES od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16 bądź zachęcamy do sprawdzania dostępności pozycji pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub tel. 690 071 962.

Aktualny spis pozycji znajdujących się w Bibliotece OWES:
1.      ABC mieszkania bez barier. Jak dobrze zaprojektować, urządzić lub zaadaptować wnętrza dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

2.      BezMarketing. Przestań Kusić klientów, zacznij z nimi rozmawiać! S. Stratten, Helion 2012.

3.      Braterstwo, Solidarność, Współdziałanie. E. Abramowski, Biblioteka Obywatela 2009.

4.      Centra integracji społecznej jako instrument przeciwdziałania bezrobociu w woj. Zachodniopomorskim. B. J. Pilecki.

5.      Biznes wrażliwy społecznie. Katalog usług i produktów przedsiębiorstw społecznych z terenu Małopolski. ROPS 2010.

6.      Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja Obsługi Instytutu Obywatelskiego.

7.      Czas innowacji. Przegląd wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL.

8.      Darowizny. K. Stadło, 2013.

9.      Dobre praktyki EFS w Polsce. 2012.

10.   Ekonomia społeczna i biznes. Partnerstwo sukcesu.

11.   Ekonomia społeczna od teorii do praktyki. Lublin 2010.

12.   Fundacje i stowarzyszenia – prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją. ODDK Sp. z o.o. D. Cyman, A. Zaręba- Cyman, Gdańsk 2013.

13.   FRSE na skróty. Przewodnik po programach edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

14.   Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwa społeczne. Ewa Leś. 2005.

15.   Innowacje, energetyka odnawialna, ekonomia społeczna – katalizatory rozwoju województwa lubelskiego.

16.   Integracyjna rola organizacji społecznych. Ekspertyza dotycząca zatrudnienia i integracji społecznych powiatu świdnickiego.

17.   Jak promować projekty współfinansowane ze środków EFS.

18. Jak przygotować dobry wniosek. Czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007 - 2013. Anna Szymańska. 2011.

19.  Janowskie Vademecum przedsiębiorczości społecznej. Przepis na aktywny powiat janowski, czyli po kilku ścieżkach ekonomii społecznej. A. Trzeciecki, P. Wiśniewski. Janów Lubelskie 2012.

20.   Kapitał ludzki i społeczny . Kreowanie i zarządzanie. D. Moroń (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2012.

21.   Model programu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem. Fundacja Synapsis. Warszawa 2012.

22.   Modele przedsiębiorstwa społecznego Polska i Belgia. A. Sienicka, A. von den Bogaert.

23.   Na drodze do zmian. Oblicza animacji społecznej Regionalnych Ośrodków EFS.

24.   Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych. Katarzyna Stadło, 2013.

25.   Od koncepcji workfare do przedsiębiorczości społecznej. Polskie doświadczenia w latach 2003 – 2011. M. Ołdak, A. Trzeciecki, Poznań 2011.

26.   Od pomocy do samopomocy. Centrum Aktywności Lokalnej. Warszawa 2003.

27. Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej – wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, Stowarzyszenie Klon / Jawor Warszawa 2008.

28.   Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. 2010.

29.   Organizacje pozarządowe a korporacje. M. Yaziji, J. Doh, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

30.   Organizacje pozarządowe na Lubelszczyźnie 2. Lublin 2011.

31.   Państwo integrujące zasoby – potencjał rozwojowy a jakość regulacji publicznych. S. Mazur (red.),

32.   Partnerstwo Publiczno – Prywatne. Friedrich Naumann Stiftung.

33.   Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych. M. Grewiński, A. Karwacki, Warszawa 2010.

34.   PO Kapitał Ludzki dla początkujących – poradnik dla organizacji pozarządowych, marzec 2011.

35.   Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

36.   Podręcznik Zarządzania projektami miękkimi w kontekście EFS, Warszawa 2006.

37.   Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Ł. Waszak, P. Masłowski, Warszawa 2012.

38.   Praca w posagu. Wychodzenie z rodzinnego bezrobocia na wsi.

39.  Problemy i kwestie społeczne w strategiach rozwoju problemów społecznych gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego.

40.   Progressus. Innowacyjny Model Klastrów NGO działających z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

41.   Przedsiębiorczość społeczna. Antologia kluczowych tekstów. J. J. Wygnański. FISE. Warszawa 2008.

42.   Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi. M. Yunus, ConCorda Sp. z o.o., 2011.

43.   Przewodnik po źródłach finansowania z Funduszy Europejskich.

44.   Razem! Czyli Społem Klasycy Myśli Spółdzielczej. R. Mielczarski. Łódź- Sopot – Warszawa 2010.

45.   Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, CH Beck, 2011.

46.   Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie. Wieloletni plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie zachodnim na lata 2012 – 2020.

47.   Standardy działań organizacji pozarządowych – powiat świdnicki. M. Narodowiec, P. Narodowiec

48.   Strategia zrównoważonego rozwoju Polesia Zachodniego. Lublin 2003.

49.   Systemy wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw społecznych.

50.   Szczegółowy opis priorytetów PO Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. NSRO 2007 – 2013.

51.   Świat bez ubóstwa czas na przedsiębiorstwo społeczne, M. Yunus, ConCorda Sp. z o.o., 2013.

52.   Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki organizacji pozarządowych. K. Stadło, FRSO 2011.

53.   Ustawa o spółdzielniach socjalnych – komentarz. B. Godlewska – Bujok, C. Miżejewski.

54.   Wokół Ekonomii Społecznej. M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2012.

55.   Wykluczenie społeczne wśród gimnazjalistów i ich rodzin – diagnoza zagrożenia w woj. Lubelskim. ROPS. Lublin 2010.

56.   Wymiar Wschodni UE. Instytut Studiów Strategicznych. M. Zamorlik (red.), Kraków 2003.

57.   Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

58.   Z lepszej półki. Ekonomia społeczna na Mazowszu 2012.

59.   Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom. A. Panasiuk, Z. Kłoda, 2010.

60.   Zmierzyć niezmierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego poza misją. B. Juraszek – Kopacz, J. Turowicz.

61.   Zrób biznES – przewodnik dla przedsiębiorstw społecznych po współpracy z biznesem. Juraszek – Kopacz B., Marek M., Szymańska J., Zgierski J., Żurawska E. FISE 2012.

Czasopisma
1.       Biuletyn KSOW lato 02/2010.

2.       Biuletyn ROPS Obserwatorium Integracji Społecznej – nr 1/2012, 2/2012, 4/2012.

3.       Czasopismo Samopomocy społecznej LOS nr 93, 2011. Lubelski Klaster Ekonomii Społecznej.

4.       Ekonomia społeczna 2/2011 (3), 1/2012 (4), 2/2012 (5), 1/2013 (6).

5.       Federalistyka Nr 3. 2010.

6.       Fundraising. Magazyn o zarządzaniu i filantropii. Nr 1 / 10.2011.

7.       Fundusze Europejskie w Polsce. Biuletyn informacyjny nr 20 (03.2010), 21 (06.2010) i 22 (09.2010).

8.       Lajf. Magazyn Lubelski.

9.       Lubelski Informator Unijny Puls Regionu 3.2011.

10.   PO KL na Lubelszczyźnie. Człowiek najlepszą inwestycją. Nr 3 (11) 2011, 1 (13)/2012.

11.   Poradnik Prawny „Nieznajomość Prawa Szkodzi”, Lublin 2011.

12.   Teraz w Twoich rękach. Nowy Obywatel 4/2011.

13.   Wspólnota – nr 29.12.2007, 12/862 – 22.03.2008, 14/864 – 5.04.2008, 18/868 – 3.05.2008, 20/870 – 17.05.2008, 22/872 – 31.05.2008.

14.   Zagadnienia społeczne w zasobach informacji polskiej statystyki publicznej . Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej nr 2 (4)/12.

15.   Ziemia Łęczyńska. Wydawnictwo Samorządu Powiatu Łęczyńskiego nr 2 (12/2011).

Foldery reklamowo - informacyjne
1.      Biuletyn informacyjny Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARRIMR

2.      Broszura informacyjna Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r.

3.      Biuletyn KSOW. Informacja z Sekretariatu Centralnego KSOW Rozwój Obszarów Wiejskich na Warmii i Mazurach.

4.      Co to jest KSOW

1.      Dobre Praktyki Ekonomii Społecznej.

5.      Efektywni Energetycznie – przyjaźni środowisku.

2.      Efektywność przez elastyczność – kampania informacyjna promująca Elastyczne Formy Zatrudnienia. Lublin 2010.

6.      EFS w Polsce. PO Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

7.      Ekonomia społeczna szansą dla Ciebie.

8.      Ekonomia społeczna w wymiarze lokalnym Województwo lubelskie.

9.      Foldery reklamowe i płyta akcji Lubelskie. Smakuj życie

10.   Foldery reklamowe Mam prawo. Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych.

11.   Gospodarka społeczna? Już wiem! Pakiet edukacyjny stowarzyszeń na rzecz spółdzielni socjalnych. Poznań 2001.

12.   Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Różnicowanie w kierunku działalności nierolnicznej. 2007-2013.

13. Jak robić biznes społeczny? Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej. Jesień 2013

14.   Kampania informacyjno – promocyjna. Perspektywa społeczna – daj pracę.

15.   KLOS. Koalicja Łamania Oporów Społecznych. Autorski program Aktywizacji Zawodowej.

16.      Lubelski Ośrodek Metropolitalny. Folder reklamowy

17.   Lubelskie na rynku pracy. Biuletyn informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Ekonomia społeczna.

18.   Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowej. Wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy.

19.   Partnerstwo bez granic. M. Jamrozik, M. Zmysłowski,

20.   Płyta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu „Otwórzmy Przed Nim Świat”.

21.   Polska i jej fundusze 2007 -2013, 2004- 2006. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

22.   Poradnik Zakładanie i prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Lublin 2010.

23.   Przedsiębiorco – skorzystaj. Warszawa 2011

24.   Przedsiębiorczość z ludzką twarzą. Podmioty ekonomii społecznej – powiat świdnicki.

25.   Seminarium informacyjno – rekrutacyjne w ramach projektu „Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego. Parczew, dn. 17.04.2012.

26.   Społeczeństwo uczące się. Czas zmian. Dobre praktyki wykorzystywania Funduszu Europejskich w latach 2007 – 2012.

27.   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Poradnik dla beneficjentów PROW 2007 - 2013. Działanie 312.

28.   Twój pomysł Europejskie Pieniądze.

29.   Wieści Zakrzowieckie. Biuletyn informacyjny wydawany przez Gminny Ośrodek Kultury w Zakrzówku.

30.   Zakładamy spółdzielnię socjalną.

Publikacje obcojęzyczne
1.      Auf den Wagen des Kulturerbes der Lublin Region. 2.      Grone Magazin. Eine Publikation der Stiftung Grone Schule. 3.      Methoden einer personlichen Zukunftsplanung. 4.      The Social Economy in Poland. 5.      Trzeci Sektor. The quaterly on civil society. Social Economy. Non – profit Sector and Social Policy: Poland and Europe

Dodaj komentarz:

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń

NewsletterWiadomość HTML?

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information